Ýletiþim Bilgileri

Etkin Sistem
Kýrtasiye Bilgisayar Basým Yayýn Asansör Emlak ve Gýda Sanayi Ticaret Limited Þirketi


Þehit Cem Ersever Cd. 18/b Demetevler / ANKARA

Tel. : +90 312 346 46 25 - Fax : +90 312 334 24 92

Genel Müdür
Gökhan SUNGUR 0532 396 11 26
Satýþ Sipariþ ve Montaj Sorumlusu
Serkan YAÞAR 0530 606 6681 - bilgi@etkinsistem.com.tr
Tasarým Departmaný
Serkan AKYÜZ 0544 346 46 25 (0544 346 46 25) - etkinsistemgrafiktasarim@gmail.com
Montaj Ekibi
Emre YILDIZ 0545 346 46 25
bilgi@etkinsistem.com.tr
etkinsistemokulyayinlari@hotmail.comHaritadaki Yerimiz